Ks. prałat Stanisław Zarych

Czasopismo "Bez Toastu" dostępne w siedzibie Stowarzyszenia

ks. Stanisław Zarych

Zdjęcia ze zbiorów własnych Stowarzyszenia "Via"