Artykuły... gazety, książki, czasopisma


Terminarz wybranych wydarzeń trzeźwościowych
w okresie kwiecień - maj 2016r.


„Zaprzeczanie Prawdy o Sobie” - fragmenty...


Aby mógł się rozpocząć proces zdrowienia z jakiejkolwiek dysfunkcji i zmiany funkcjonowania na bardziej konstruktywne potrzebne jest uznanie prawdy o swoim życiu. A przeszkodą w uznaniu tej prawdy stają się tutaj pojawiające się mechanizmy obronne, zwłaszcza zaprzeczanie, które pozwalają manipulować myśleniem, uczuciami, zachowaniami i w ten sposób fałszują rzeczywistość, aby zamaskować wewnętrzny ból.

O. dr Arnold Robert Marek – autor
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
Fragmenty broszurki „Zaprzeczanie prawdy o sobie” 2015

Bóg przemawia w ciszy


Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy” pisał Adam Mickiewicz.

Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości – „BEZ TOASTU”
listopad – grudzień 2015
Przemyśl

Bieganie na mityngi to nie zdrowienie


Z Bohdanem T. WORONOWICZEM, dr. n. med., psychiatrą, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, rozmawia Aneta ZDUNEK

Świat Problemów - Sierpień 2014