XXX Rekolekcje Bernardyńskie 2019 - Leżajsk

Plan Rekolekcji.

SOBOTA

Godz. od 9 00 Przywitanie i przyjęcie uczestników - recepcja domu pielgrzyma.
Godz. 10 00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Godz. 11 30 Zajęcia warsztatowe, wg tematu bieżącego.
Godz. 13 00 Obiad.
Godz. 14 30 Droga krzyżowa.
Godz. 16 00 Zajęcia warsztatowe, wg tematu bieżącego.
Godz. 17 30 Kolacja.
/możliwość spowiedzi w bazylice na mszy św wieczornej o godz.18 tej/
Godz. 19 00 Spotkania w grupach tematycznych oraz miting otwarty.
Godz. 22 00 Modlitwa prywatna.
CISZA NOCNA 22 00 – 6 00


NIEDZIELA


Godz. 7 00 Modlitwa poranna prywatna
Godz. 7 30 Śniadanie
Godz. 8 30 Zajęcia warsztatowe, wg tematu bieżącego.
Godz. 10 00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Godz. 11 00 Zajęcia warsztatowe, wg tematu bieżącego.
Godz. 12 00 Wspólne spotkanie domykające całość podjętego tematu.
Godz. 13 00 Obiad.


ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI.

Kontakt: dom pielgrzyma tel.506 269 074 oraz 17 2428356 Opłata 130zł