III Warsztaty - edukacyjne - terapeutyczne. Bieszczady 2018