Realizacja projektu "Klub Rodziny" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie

KLUB RODZINY CZYNNY :

W OKRESIE WAKACJI OD GODZ 9.00 DO GODZ 13,00

W OKRESIE SZKOLNYM OD GODZ 16,00 DO GODZ 20,00


Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "VIA" we współpracy z Fundacją "Światłoczułość" pozyskały środki finansowe na realizację programu, którego głównym celem jest utworzenie miejsca, w którym szczególną troską obejmie się rodziny z dziećmi. Takim miejscem stanie się Klub Rodziny, który uruchomiony zostanie przy Szkole Podstawowej nr 2. Będzie to miejsce integracji i dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz problemami związanymi z rodzicielstwem oraz wychowywaniem dzieci. Klub będzie dostępny dla rodzin zamieszkujących w Lubaczowie, które chcą uczestniczyć w zaproponowanej formie aktywności, będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00-20.00. Uruchomienie działalności Klubu zaplanowane jest w czerwcu. W ramach jego działania przewidziana jest organizacja zajęć oraz spotkań ze specjalistami, którzy pomogą rodzicom rozwiewać wątpliwości związane ze zdrowiem, rozwojem oraz wychowywaniem dzieci. Zajęcia odbywać się będą bezpłatnie. Z Klubu Rodziny będą mogły korzystać utworzone dwie grupy uczestników- dla rodzin z dziećmi od 0 do 7 lat oraz dla rodzin z dziećmi powyżej 7 lat do 16 lat. Dla każdej z grup dostosowane zostaną treści spotkań oraz dobrani zostaną specjaliści, których potrzebować będą rodzice. W czasie wszystkich spotkań zapewniona będzie opieka dla dzieci, połączona z różnymi formami aktywności, np. zabawy, gry, zajęcia. Realizacja programu odbywa się ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 10 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie Klubu Rodzica, który działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa. To projekt realizowany przez szkołę wspólnie z innymi stowarzyszeniami, o którym opowiada Małgorzata Pacuła, wicedyrektor szkoły. Lubaczowski klub ma być miejscem przyjaznym dla rodzin, a więc w swoim założeniu ma przyciągać zarówno dzieci jak i rodziców. To właśnie dla nich przygotowane są ciekawe spotkania z różnymi specjalistami - mówiła Barbara Krzaczkowska-Bryk, pedagog szkolny. W trakcie spotkań rodziców, ich pociechy będą miały zapewniona doskonałą opiekę - zaznacza Małgorzata Pacuła. Beata Stankiewicz, koordynator projektu w rozmowie telefonicznej informuje o dalszych planach związanych z Klubem Rodziny.