Całoroczne spotkania edukacyjne w siedzibie stowarzyszenia

Edukacyjne spotkania dla chętnych raz w miesiącu pod hasłem „Alkohol, narkotyki i środki psychoaktywne drogą do ograbienia siebie z radości i utraty sensu życia”. Zajęcia przeprowadzi Pani mgr Anita Pukas Psycholog do Spraw Uzależnień.