20 rocznica trzeżwości Edka

W dniu 12.X.2019 odbyło się spotkanie przyjaciół z grup samopomocowych „AA” oraz członków Lubaczowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „VIA” z okazji 20 Rocznicy Trzeźwości Edka, spotkanie rozpoczęto mitingiem otwartym, po mitingu odbyła się zabawa.