Bez Toastu

Czasopismo dostępne w siedzibie Stowarzyszenia "Via"

Bez Toastu

Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości - dwumiesięcznik "Bez Toastu"

Przemyśl, ul. Św. Brata Alberta 6

tel. 16 670 45 55

Redaguje zespół:
Marzena Olearnik - red. prowadzący
Piotr Chuda
Stanisław Małek
Marek Motyka
Jacek Olearnik

Przygotowanie do druku: Agencja Reklamowa "JM"
ul. Ks. Piotra Skargi 13
tel. 16 670 50 90

Druk: Drukarnia "San-Set" Ostrów 459
tel. 16 671 02 22