Mitingi AA

Ten spis nie może być używany jako lista adresowa, ani dla żadnych innych celów poza celami AA. Niżej zamieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA.

Wykaz obejmuje zasadniczo trzy rodzaje mityngów AA. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym; mityngi ,,Zamknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA oraz mityngi w Zakładach Karnych (specjalne) - tylko dla AA.
Szczegółowy opis oraz sposób korzystania z wykazu dostępny jest u dołu strony.

Uwaga! Dostęp do spisu adresowego mityngów AA jest możliwy również za pośrednictwem telefonu komórkowego z WAP/GPRS (http://aa.org.pl/wap/index.wml).

UWAGA! Kolorem szarym oznaczone są mityngi niepotwierdzone, za które nie bierzemy odpowiedzialności, że faktycznie się odbywają w wyznaczonym miejscu i terminie.

Wykaz Mitingów